VISIE EN WERKWIJZE

Visie

Gewenste verandering als uitgangspunt.

Of het nu gaat om een probleem of om het verkennen van een wens. Uitgangspunt is dat ieder mens in potentie kwaliteiten en krachten bezit om een volgende stap te kunnen maken. Alleen zijn die soms nog niet zichtbaar en is men zich daarvan vaak niet bewust. 
Bij leerproblemen is een probleemanalyse  of diagnostiek soms noodzakelijk om inzicht te krijgen in cognitieve capaciteiten en aanknopingspunten voor behandeling. Maar ook dan is de gewenste verandering uitgangspunt voor de behandeling.

Hoofd, hart en handen. 

Begeleidingstrajecten bestaan uit een combinatie van denken, voelen, zijn en doen. 
De kracht van Fides is verbinding te leggen tussen hoofd (denken), hart (voelen), wens en intuïtie (innerlijke stem)  en realiteit. Hierdoor komt
innerlijke kracht tot bloei en vind je energie en inspiratie. Dan zijn er mogelijkheden om tot een gewenst resultaat te komen.

Hier en nu. 

Elke nieuwe stap begint letterlijk met even stilstaan. In de begeleiding staan we stil bij wat er is, in het moment. Daardoor wordt je je meer bewust van wat in het hier en nu speelt, wat je belangrijk vindt en wat bij je past. En kun je betekenis geven aan ervaringen. Van daaruit ontstaat beweging richting gewenste verandering en ontwikkeling.

Win-win 

Een mens, jong of oud, wordt niet als individu gezien maar als onderdeel van grotere systemen: familie, gezin, klas, team etc. Door verbinding te leggen met het grotere geheel komen we tot een “win-win situatie”. Jezelf verder ontwikkelen is dan niet alleen voor betekenis van jou, maar ook voor je gezin, collega’s, team, organisatie etc.

De kernwaarden

Kenmerkende waarden van Fides zijn:  vertrouwen, inspiratie, creatief, verbindend, betrokken, liefdevol confronteren en resultaat. 

Werkwijze

Dienstverlening door Fides start met een verkennend, en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin proberen we te achterhalen wat er speelt en onderzoeken we de hulpvraag. 
Op basis hiervan wordt een plan van aanpak beschreven, waarin een (voorlopig) gewenst doel is opgenomen. Uitgangspunt is de gewenste verandering. 

De werkwijze van Fides is:

  • resultaatgericht; uitgangspunt is de gewenste verandering

  • gebaseerd op de psychologische basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie

  • gericht op verbondenheid vanuit relatie

Uitgangspunten

waar we voor gaan

Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen ligt je roeping

(Aristoteles)