Ik wilde graag juf worden. Dit bracht me uiteindelijk bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de universiteit van Nijmegen. Ik studeerde na zes jaar af als Orthopedagoog met specialisatie Ontwikkelings- en Leerproblemen.  Gedurende deze zes jaar heb ik als student in deze stad gewoond, maar heb er nooit écht mijn plek kunnen vinden. Het verlangen naar Zeeuws-Vlaanderen, naar mijn oorsprong en mijn familie, was groot.

Er volgde een periode van zoeken naar de juiste plek. Het was destijds moeilijk om in een tijd van werkloosheid onder afgestudeerde pedagogen werk te vinden waarin ik mijn hart kon volgen en wat aansloot bij mijn passie. In mijn droombaan wilde ik werkelijk iets voor de ander betekenen, met name voor de kinderen en hun ouders, voor wie opgroeien en ontwikkelen niet zo vanzelfsprekend is. Die droom is deels uitgekomen, samen met aardig wat illusies…

Mijn passie voor onderwijs en opvoeding is ontstaan in de periode dat ik zelf moeder werd en ik via onze kinderen in aanraking kwam met school. Op dat moment raakte ik gefascineerd door het onderwijs; ik was geïnspireerd door deze omgeving waarin zoveel mooie dingen gebeurden tussen leerkrachten en kinderen. In mijn zoektocht naar een passende werkplek, ben ik diverse opleidingen gaan volgen op het gebied van onderwijs en didactiek, reken- en dyslexiespecialisaties. Ik ben in het onderwijs aan het werk gegaan, als remedial teacher, intern begeleider en orthopedagoog.

In 2012 besloot ik mijn hart te volgen en richtte ik mijn eigen bedrijf op, OrthoDact, ontstaan vanuit mijn passie voor het begeleiden van kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelf verloopt, met name gericht op behandeling van leerproblemen en leerstoornissen.  Dat combineerde ik met mijn werk als orthopedagoog in een schoolbestuur. In deze combinatie was het lastig een passende plek te vinden.

Er was iets anders nodig om écht mijn hart te kunnen volgen. Ik volgde opleidingen op het gebied van oplossingsgericht werken, systemisch werk en coaching. Ik ontdekte dat begeleiding van kinderen gaat over de kwaliteit van relaties en dat we leren en groeien door te zijn, door te doen, door te ervaren en te vertrouwen.

Vanuit dit vertrouwen is FIDES ontstaan. En vanuit dit vertrouwen ben ik vanaf 2017 volledig Zelfstandig Professional. Daarmee neem ik de plek in waarvan ik droomde. Vanuit het verlangen om mensen te helpen om in contact te komen met wie ze in de kern zijn en van daaruit samen te werken. Zodat je doet waar je zelf en je omgeving energie van krijgt en zodat we kinderen zo groot mogelijke ontwikkelingskansen kunnen geven. Daar hebben ze recht op!

OVER CARLA

Carla de Jonge-van Doeselaar (1964), getrouwd, moeder van een dochter  van 21 en twee zoons  van 23 en 18, orthopedagoog, gespecialiseerd in leer- en ontwikkelingsstoornissen, rekenspecialist, dyslexiespecialist, synergetisch coach,  therapeut en trainer

Over Carla

kennismaking