OUDERS EN OPVOEDING

Wat is mijn rol als opvoeder en op welke manier wil ik dat doen?

Opvoeden betekent volgens Van Dale letterlijk ‘lichamelijk en geestelijk vormen; grootbrengen’. In dit proces van ‘grootbrengen’ willen we kinderen zoveel mogelijk cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve talenten en vaardigheden bijbrengen. Hoe doen we dat, in deze steeds complexer wordende wereld om ons heen? Verbinding en harmonie zijn daarbij de sleutelwoorden; we staan authentiek in het leven en is er sprake van chemie, van herkennen en erkennen van elkaar en elkaar verstaan, van ‘weten’.

 

Zelfsturing

De samenleving wordt steeds complexer. Grenzen vervagen en de moderne media geeft toegang tot de weide wereld, gewenst maar soms ook ongewenst, waardoor de wereld voor kinderen steeds minder overzichtelijk wordt. Het leren van vaardigheden om die complexe omgeving te kunnen overzien en in kaart te brengen, wordt daarom ook van steeds groter belang om te kunnen leven en leren. Zelfsturing en zelfregulatie zijn daarbij de sleutelwoorden.

 

Vertrouwen in jezelf en in de ander

Wanneer je als ouder je kind bewust wilt opvoeden in deze complexe maatschappij, moet je allereerst vertrouwen hebben in jezelf, het vertrouwen dat je de juiste intentie hebt om je kinderen te ondersteunen, lief te hebben en te verzorgen en begeleiden in hun groeiproces. Dit wordt zichtbaar in geloofwaardigheid; je kinderen laten zien dat je ergens voor staat. Daarnaast speelt relatievertrouwen een grote rol; weten en laten zien dat je de relatie met je kinderen vertrouwt, waardeert en voedt. Daarbij is communicatie het sleutelwoord.

 

Van binnen naar buiten

Opvoeden vraagt een andere benadering van kijken naar een probleem; een nieuwe manier van denken: van binnen naar buiten.

‘Dat betekent dat je de kern van je identiteit als vertrekpunt neemt: je paradigma’s, je persoonlijkheid, je motieven […]. Wil je meer vertrouwen bij anderen, zorg dan dat je zelf betrouwbaar bent […]. Eerst gaat het om jou en handel je vanuit de authentieke persoonlijkheid’.

Deze woorden van Stephen R. Covey zijn het vertrekpunt van de opvoedingsondersteuning en –begeleiding bij Praktijk Fides, gebaseerd op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Het draait om het bieden van een voorbeeldrol en het ondersteunen van onze kinderen bij hun ontwikkeling en/of ontplooiing, zodat zij ‘persoonlijk leiderschap’ ontwikkelen en kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en zelfbewuste individuen.

‚Äč

Doen en denken in mogelijkheden

Door een Oplossingsgerichte benadering van opvoeden stellen we het denken in mogelijkheden centraal, in plaats van het analyseren van problemen. We kijken naar wensen voor nu en in de toekomst en niet naar oorzaken van obstakels in het verleden. Hooguit leren we hierdoor hoe zich bepaalde patronen hebben ontwikkeld. Opvoeden is kijken, voelen, luisteren, ervaren, erkennen, verbinden en nieuwe mogelijkheden en kansen vinden.

Ouders en opvoeding

opgroeien vanuit verbinding en harmonie

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid.

En de laatste twee groeien waar de eerste heerst. (Jan Ligthart)