ONDERWIJS

Onderwijs

tussen thuis en school

Hoe beweegt het kind zich tussen thuis en school?

Ouders en school hebben gedeelde verantwoordelijkheid in de opvoeding van het kind/de leerling. We spreken van een dynamische driehoek tussen kind, ouders en buitenwereld, waarbij de zijden van de driehoek de contact- en communicatielijnen voorstellen. Binnen deze driehoek vinden dynamische processen plaats, die het leven en leren van het kind sterk beïnvloeden. Binnen deze verhoudingen krijgt het kind de kans om te groeien. Dit groeiproces is continu in beweging; de ‘dynamische driehoek’.

Het kind in de context

Begeleiding vanuit Praktijk Fides kenmerkt zich door verder te kijken dan deze personen zelf, ouders, kind, buitenwereld (contacten buiten het gezin, zoals school, leraar, sportclub, vrienden). Zij worden elk in hoge mate beïnvloed door hun geschiedenis, hun omgeving, hun relaties; ieder is verweven in een eigen netwerk, brengt in zichzelf een eigen context mee.

Vader en moeder hebben, zowel apart als samen, hun achtergronden die je als leerkracht maar zelden kent of kunt vermoeden, maar die hun gedrag sterk beïnvloeden. Achter de ouders staat het verdere gezin, groot of klein, harmonisch of gespleten. En daarachter weer de vorige generaties.

Ook het kind heeft een eigen context; welke vrienden, hobby’s, sportclubs etc.

Tenslotte hebben de personen in de buitenwereld ook hun eigen context, ook zij hebben hun aanleg en opvoeding meegekregen en ervaringen opgedaan in het vak van leerkracht. Ook de leerkracht zelf is ingeweven in een netwerk van relaties en neemt vanuit zijn/haar achtergrond ideeën of gedachten mee, die wel of juist niet worden uitgedragen in school. Al deze contexten beïnvloeden ons gedrag.

Dynamische driehoek

Als er iets gebeurt in de onderlinge verhoudingen tussen kind, ouders, leerkracht (buitenwereld), verandert de groeiruimte en wordt daarmee beperkt, bijvoorbeeld als er sprake is van een verstoorde relatie tussen leerkracht en kind. De groeiruimte kan daarmee zo onveilig, onoverzichtelijk en structuurloos worden, dat het kind er niet meer in kan groeien.

Praktijk Fides helpt om inzicht te krijgen in deze zichtbare, maar vaak ook onzichtbare verstoringen in de dynamische driehoek, zodat de groeimogelijkheden van het kind weer kunnen worden versterkt.

Daarbij wordt gewerkt vanuit vier dimensies; de feiten (gegevens, resultaten, gebeurtenissen), de psyche (zelfvertrouwen, faalangst, welbevinden), de interactie (communicatiepatronen) en relationele ethiek (balans van geven en nemen). In de begeleiding vormen de eigen krachten en talenten van alle betrokkenen uitgangspunt om veranderingen in gang te zetten.

Met hoofd, hart en handen

Leerkrachten hebben soms het gevoel dat ze meer handelen vanuit hoe het hoort hoe het moet dan vanuit het authentieke zelf. Het is vaak een hele zoektocht om je authentieke zelf te ontdekken en bij alles wat je doet, jezelf weer in te zetten, vanuit je hart.

Individuele leerkrachtcoaching is gericht op het weer in verbinding brengen met het authentieke zelf (innerlijke waarden en drijfveren), zodat zij van hieruit kunnen handelen in werk- en leefsituaties. Hiermee leert de leerkracht schakelen vanuit de verbinding met zichzelf naar het dagelijks bestaan en terug, waarmee het zelfsturend vermogen wordt vergroot.

Ik word ik in contact met jou (Martin Buber)