LEREN EN ONTWIKKELING

Leren en ontwikkeling

kinderen helpen het in zichzelf te vinden

Wat is leren eigenlijk?

Leren gebeurt op basis van ervaringen, die betekenis krijgen binnen het eigen referentiekader. Leren gebeurt optimaal als je reflecteert op het eigen handelen en op basis daarvan je handelen aanpast. En als je op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden om de uitdaging op te zoeken om hetgeen je hebt geleerd vanuit je ervaring toe te passen in je eigen situatie.

‚Äč

Groei en ontwikkeling

Ondersteuning bij ‘Leren en ontwikkeling’ gebeurt bij Praktijk Fides op basis van de ‘zone van naaste ontwikkeling’, dat wat binnen de mogelijkheden, kennis en vaardigheden van een kind past, maar wat een kind nog net niet zelfstandig kan en waarbij nog ondersteuning nodig is. Door samen te onderzoeken waar leermogelijkheden liggen, hoe het kind het beste leert en wat het kind nodig heeft, kan een volgende stap worden gemaakt. Zo kan het kind in leren, groei en ontwikkeling worden gestimuleerd en begeleid.

 

Diagnostiek

Soms heeft een kind een klein zetje in de rug nodig om verder te komen, soms is er meer nodig.

Bij vermoedens van leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, kan via diagnostiek worden vastgesteld of hiervan daadwerkelijk sprake is. Bij deze diagnostiek is ook altijd schoolinformatie nodig en zal contact worden opgenomen met school.

 

Behandeling

Als er (al) een diagnose is vastgesteld, bestaat bij Fides de mogelijkheid voor behandeling van de leerstoornis:  dyslexiebehandeling of dyscalculiebehandeling.

Bij deze behandelingen staat verbinding centraal, want relatie en verbondenheid vormt de basis voor verder leren en ontwikkeling. Binnen de behandeling werken we aan: het vergroten van het eigen referentiekader, de leermogelijkheden, kennis en vaardigheden (en daarmee het verkleinen van de leerachterstand), het leren omgaan met de leerbeperking in de vorm van psycho-educatie, het herkennen en erkennen van eigen kwaliteiten en benutten hiervan, en bovenal het versterken van zelfvertrouwen, competentiebeleving en gevoel van autonomie.

Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven (H. Parkhurst)