GEDRAG

Gedrag

vertrouwen en zelfvertrouwen

Wat drijft jou als individu?

Overal komen we ze tegen: kinderen die niet lekker in hun vel zitten en dat laten merken door hun (on)opvallende gedrag. Gedrag als signaal van iets wat niet zichtbaar, maar des te meer voelbaar is en zich uit in bijvoorbeeld boosheid, driftbuien, of juist stil in een hoekje wegkruipen. Gedrag als communicatiemiddel om verdriet, onmacht, frustratie, ontreddering, wanhoop, angst en boosheid te ventileren.

‚Äč

Gedrag als symptoom

Het gesignaleerde gedrag of probleem is slechts een uitingsvorm, een symptoom, van iets wat er in de diepere laag aan de hand is. Het probleem is er niet voor niets, het is ‘een oplossing’ voor iets anders dat speelt, vaak onbewust en niet zichtbaar.

Zo kan het zijn dat een kind angst heeft om naar school te gaan, omdat het bijvoorbeeld gepest wordt of omdat hij om een andere reden wordt buitengesloten. Sommige kinderen zijn bang om iets fout te doen op school, of om ouders teleur te stellen, of het idee te hebben te falen ten opzichte van broertjes of zusjes. De een wordt hier stil en teruggetrokken van, de ander gaat juist de clown uithangen of gaat (voor anderen) storend gedrag vertonen. Zo kunnen er al twee rollen ontstaan, die door reacties van de omgeving ook nog eens versterkt of in stand gehouden worden.

 

Versterken van zelfvertrouwen

Praktijk Fides werkt met kinderen en hun ouders aan het versterken van zelfvertrouwen. Het woord ‘zelf’ staat centraal: wat kan ik als kind zelf veranderen? Maar ook: wat kunnen ouders en leerkrachten zelf doen? Zelf doen staat voorop, de hulp van anderen is daarbij onmisbaar.  

Het is belangrijk dat een kind zichzelf leert kennen met al het moois en minder moois dat het in zich heeft. We willen dat kinderen durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden.

 

Vertrouwen in de ander en zelfvertrouwen van het kind, en vertrouwen in de ander en zelfvertrouwen van de ouder veronderstellen elkaar. De ouders voeden het vertrouwen van het kind en ontlenen aan het ontstane vertrouwen van het kind zelfvertrouwen en andersom.

Overigens houdt dit niet in dat hun relatie op alle niveaus symmetrisch is, dit wil zeggen ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch kunnen hun posities en verantwoordelijkheden verschillend zijn.

 

Traject op maat

Afhankelijk van de vraag of behoefte, wordt een traject op maat uitgestippeld. Systemisch werken biedt mogelijkheden om verder te kijken dan de zichtbare symptomen, om zodoende in de ‘onderstroom’ patronen te ontrafelen en te ontdekken wat ten grondslag ligt aan gedrag dat wordt gesignaleerd. Er kunnen verschillende vormen van therapie worden gebruikt, zoals psycho-educatie (inzicht in jezelf), oplossingsgerichte therapie (benutten van sterke kanten en hulpbronnen), cognitieve gedragstherapie (denk goed, voel je goed).

Vertrouwen in jezelf is het eerste geheim van succes (…) de essentie van heldendom

(Ralph Waldo Emerson)