Wat zou je willen?

De wens van elke opvoeder…

Wat is er mooier dan (je) kinderen zien opgroeien en ontwikkelen en hen gelukkig te zien. En hen vanuit een liefdevolle opvoeding en begeleiding daarin te ondersteunen.

Gaat het niet zoals je wilt?

Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat…

Voel  je je als kind of jongere buitengesloten op school of word  je gepest? Of  heb je moeite met leren of kom je moeilijk tot leren, bijvoorbeeld door problemen thuis of op school. Maak je je als ouder  zorgen over je kind of ervaar je problemen in  opvoedingssituaties. Ervaar je als leraar problemen met leerlingen in de klas en weet je niet hoe je hen het beste kunt  helpen.

...dan kan Fides helpen…

Wat kunnen we doen?

Bij leerproblemen of leerstoornissen…

We onderzoeken samen hoe je het beste leert, waar het stagneert en wat er nodig is om weer een stap vooruit te kunnen maken. Soms is verder onderzoek nodig, zoals intelligentieonderzoek of dyslexie-onderzoek. Ook dat is mogelijk bij Fides, evenals dyslexiebehandeling

FIDES

‘Fides’ betekent “vertrouwen, vertrouwen op, overtuiging, betrouwbaarheid, geloofwaardigheid”.

Vanuit het durven en kunnen vertrouwen in eigen mogelijkheden ontstaat zelfvertrouwen. 

Zelfvertrouwen is één van de belangrijkste aspecten die mensen, jong en oud, krachtig maakt en die de basis is voor geluk, goede relaties en succes.

Bij zorgen rondom gedrag, faalangst, weerbaarheid en sociaal-emotionele ontwikkeling…

We onderzoeken samen wat er aan de hand zou kunnen zijn door niet alleen naar het kind te kijken, maar naar het geheel, het grotere sociale ‘systeem’ waarvan het kind deel uitmaakt: het gezin, klas, vriendengroep, school. Een systemische kijk op kind- en gezinsproblematiek kan inzicht geven in het ‘waarom’ van deze problemen, en dit inzicht kan leiden tot concrete veranderingen.

Bij vragen of zorgen rondom opvoeding…

We onderzoeken hoe je als ouder, door te leren anders te communiceren, in gesprek blijft met elkaar en je kind helpt bouwen aan zelfvertrouwen.

Bij vragen rondom onderwijs, zowel pedgogisch als didactisch…

Met elkaar gaan we op zoek naar de hulpvraag en het best passende aanbod

Wat levert het op?

Vertrouwen, ontwikkeling en persoonlijke groei...

Onze samenwerking levert je veel op: geloof in jezelf en in de ander, openheid, eerlijkheid, ruimte en vrijheid om keuzes te maken. Je durft verantwoor-delijkheid te nemen en je hebt lef en kracht om uitdagingen en relaties aan te gaan. Dan is optimale groei en ontwikkeling mogelijk.

Fides​

waar ik voor sta

Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft. Vraag je liever af wat maakt dat jij tot leven komt. Want de wereld heeft mensen nodig die vol leven zijn (Harold Thurman)