Leren en ontwikkeling

Gaat het leren niet zo makkelijk? Zijn er vermoedens van leerproblemen of leerstoornissen, zoals dyslexie of dyscalculie? Of zijn er zorgen rondom leervermogens? Of heb je het gevoel dat een kind onder zijn kunnen presteert? Dan ben je bij Fides aan het goede adres. Via diagnostiek is vast te stellen wat de sterktes en zwaktes zijn, wat precies het probleem is, waardoor het komt en wat er aan te doen is. Als vervolg daarop is bijvoorbeeld dyslexiebehandeling of dyscalculie-behandeling mogelijk.

 • intelligentieonderzoek en kort sociaal-emotioneel onderzoek

 • dyslexieonderzoek

 • dyslexiebehandeling

 • behandeling lees- en rekenproblemen/dyscalculie

AANBOD

Gedrag

Gaat het leren niet zo makkelijk? Zit je niet lekker in je vel of ervaar je het schoolgaan niet als plezierig? Zijn er vermoedens van faalangst? Ervaar je weinig zelfvertrouwen of ben je niet voldoende weerbaar? Vind je het moeilijk om vriendschappen te sluiten en te onderhouden? Of word jij, of je kind, om wat voor reden dan ook, buitengesloten op school?

Fides biedt individuele behandeling/therapie, gericht op het versterken van (zelf)vertrouwen. Ook zijn groepstrainingen mogelijk, zoals de faalangsttraining ‘Zeker in Balans’.

 • individuele therapie

 • weerbaarheid, faalangst, sociale vaardigheden

 • groepstrainingen

Ouders en opvoeding

Soms is het moeilijk om er écht voor je kind te zijn. Het lijkt alsof je je kind niet goed kunt bereiken en stimuleren. Op zo’n moment kan het goed zijn samen te onderzoeken hoe we deze verbinding weer kunnen herstellen en hoe je weer succesvol met elkaar kunt communiceren, zodat je in gesprek kunt blijven met elkaar. Soms zou je zelf wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het opvoeden van je kind: peuter, kleuter, basisschoolleeftijd, puber of adolescent. Dat kunnen kleine, maar ook grotere opvoedingsvragen zijn. Fides ondersteunt ouders in het begeleiden en opvoeden van hun kinderen.

 • individuele opvoedingsondersteuning

 • begeleiding ouder en kind samen

 • workshops

Onderwijs

Het Passend Onderwijs is complex, waardoor binnen het regulier onderwijs sprake is van veranderende  ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en teams. Welke kinderen dreigen bij jou buiten de boot te vallen? Welke inspanningen lever je om dat te voorkomen? En wat heb je nodig om die inspanningen te kunnen leveren. Vanuit jarenlange ervaring in het onderwijs zowel op het gebied van leerling- als leerkrachtbegeleiding, zoeken we samen naar kansen om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling, om jouw potentieel en dat van het kind te ontdekken en niet te beoordelen of veroordelen.

 • consultatie

 • HGPD (Handelingsgerichte Proces diagnostiek)

 • diagnostiek (intelligentieonderzoek, kort sociaal-emotioneel onderzoek, dyslexieonderzoek)

 • individuele leerkrachtcoaching

 • teamcoaching

 • supervisie/casuïstiek

 • intervisie

Mijn aanbod